โลโก้เว็บไซต์ เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ9มี.ค.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ9มี.ค.2562

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 9 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการเดินการกุศล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
วันที่ 9 มีนาคม 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกับ  สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  และ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา