โลโก้เว็บไซต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงดูงาน13ธ.ค.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงดูงาน13ธ.ค.61

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนานักเรียนโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงทัศนศึกษาด้านการเกษตร ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
วันที่ 13 ธันวาคม 2561  ดร.โสภณา  สำราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พิษณุโลก  พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษา  ต้อนรับคณะครูแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา