โลโก้เว็บไซต์ เปิดกีฬาสีสมัพันธ์ครั้งที่40-2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เปิดกีฬาสีสมัพันธ์ครั้งที่40-2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาเปิดงานการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่40
ช่วงค่ำของวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่สนามฟุตบอล1  สภานักศึกษา  สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา