โลโก้เว็บไซต์ วันดินโลก 5ธ.ค.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันดินโลก 5ธ.ค.2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันดินโลก และพระราชกรณียกิจ ในหลวงรัชกาลที่ 9
        วันที่  5  ธันวาคม​ 2561  ดร.โสภณ​า  สำราญ​ รองคณบดี​คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​การเกษตร​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา​  พิษณุโลก​นำทีม​ค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา