โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา  ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันดินโลก และพระราชกรณียกิจ ในหลวงรัชกาลที่ 9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันดินโลก และพระราชกรณียกิจ ในหลวงรัชกาลที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 623 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่  5  ธันวาคม​ 2561  ดร.โสภณ​า  สำราญ​ รองคณบดี​คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​การเกษตร​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา​  พิษณุโลก​นำทีม​คณาจารย์​และ​ นักศึกษา​ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันดินโลก และพระราชกรณียกิจ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับเรื่องดินและการแก้ปัญหาดิน  ​ ภายในงาน  กิจกรรม “วันดินโลก 5 ธันวาคม”  เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดิน  และแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินมากว่า 70  ปี  ณ  หอประชุม​ศรีว​ชิรโชติ  มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​

        "วันดินโลก (World Soil Day)" คือ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลก 60,000 คน จะเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี ซึ่งนักปฐพีวิทยาของไทยทุกคนภาคภูมิใจ เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันดินโลก และนักปฐพีวิทยาของไทยมีส่วนร่วมในการเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดินขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9    

          การเกิดขึ้นของ "วันดินโลก (World Soil Day)" มีความเกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Science : IUSS) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : FAO) และองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) จึงควรบันทึกจุดเริ่มต้นและความเป็นมาของ "วันดินโลก" เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับทราบอย่างถูกต้อง

ภาพ-อ.ธ​ี​ร์​วรา​ แสง​อินทร์​, ดร.อุษณีภรณ์ ​สร้อยเพชร

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา