โลโก้เว็บไซต์ มอบสื่อวันดินโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มอบสื่อวันดินโลก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนารับมอบสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “วันดินโลก 5 ธันวาคม”
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์   พร้อมด้วย   นักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์  จากนายภัจจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา