โลโก้เว็บไซต์ ช่อง 5 ลงพื้นที่บันทึกรายการสกู๊ปข่าว16ต.ค.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ช่อง 5 ลงพื้นที่บันทึกรายการสกู๊ปข่าว16ต.ค.61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ลงพื้นที่บันทึกรายการสกู๊ปข่าว หัวข้อเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเพื่อการบริหารจัดการน้ำในแปลงเกษตร”
วันที่ 16  ตุลาคม 2561 นางปภาดา  พลอยอิ่ม  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นำทีมงานผู้สื่อข่าว  ศูนย์ข่าวภาคเหนือ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ลง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา