โลโก้เว็บไซต์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ลงพื้นที่บันทึกรายการสกู๊ปข่าว  หัวข้อเรื่อง  “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเพื่อการบริหารจัดการน้ำในแปลงเกษตร” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ลงพื้นที่บันทึกรายการสกู๊ปข่าว หัวข้อเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเพื่อการบริหารจัดการน้ำในแปลงเกษตร”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 ตุลาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1794 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16  ตุลาคม 2561 นางปภาดา  พลอยอิ่ม  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นำทีมงานผู้สื่อข่าว  ศูนย์ข่าวภาคเหนือ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ลงพื้นที่บันทึกรายการสกู๊ปข่าว  หัวข้อเรื่อง  “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเพื่อการบริหารจัดการน้ำในแปลงเกษตร”   โดยมีอาจารย์เดือนแรม  แพ่งเกี่ยว  พร้อมด้วย  ดร.เอกรัฐ  ชอุ่มเอียด  ว่าที่ร้อยตรีบุญฤทธิ์  วังงอน  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นผู้ดำเนินโครงการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมการทำงานเครื่องปั้มน้ำระบบน้ำหยดในบ่อปลูกมะนาว ให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองตาล  ต.หนองแขม  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  เพื่อลดต้นทุนและกำลังแรงงานในการดูแลต้นมะนาว   ให้มีประสิทธิภาพได้ผลผลิต  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ภายในชุมชนให้น่าอยู่ มีสุขมากยิ่งขึ้น  

          โครงการดังกล่าว ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ภายใต้โครงการความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด

                สามารถติดตามสกู๊ปข่าวครั้งนี้ได้  ในวันที่ 24  ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น.  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  หรือ  Fackbook  ข่าวช่อง5-Tv5hd1

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา