โลโก้เว็บไซต์ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย21ก.ย.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย21ก.ย.61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
วันที่ 21 กันยายน 2561  ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดพิธีทำบุญถวายภัตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 23 รูป  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา