โลโก้เว็บไซต์ เก็บเกี่ยวข้าวนาหยอดอินทรีย์14มิ.ย.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เก็บเกี่ยวข้าวนาหยอดอินทรีย์14มิ.ย.2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาตำบลบ้านกร่างจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวนาหยอดอินทรีย์
ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินโครงการ “การปลูกข้าวแปลงสาธิต ข้าวนาหยอดอินทรีย์” เพื่อสาธิตการปลูกข้าวด้วยนวั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา