โลโก้เว็บไซต์ เรียนรู้การสร้างร้านค้าออนไลน์ ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปยอดนิยมขั้นเทพ 2มิ.ย.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เรียนรู้การสร้างร้านค้าออนไลน์ ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปยอดนิยมขั้นเทพ 2มิ.ย.2561

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 2 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาหลักสูตรการอบรม "เรียนรู้การสร้างร้านค้าออนไลน์ ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปยอดนิยมขั้นเทพ"
วันที่ 1 – 2 มิถุนายน  2561  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ อ.มรกต  ทองพรหม  อ.ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ และ อ.ปฏิกมล โ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา