โลโก้เว็บไซต์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับวิทยาลัยการอาชีพนครไทย31พ.ค.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับวิทยาลัยการอาชีพนครไทย31พ.ค.2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กับ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561   ที่ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพนครไทย    รศ.เริงนภรณ์  โม้พวง  ผู้อำนวยการกองการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา