โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรม  “เสริมสร้างทีมงานให้ปัง พัฒนาสายสัมพันธ์ให้เป็น”7พ.ค.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการอบรม “เสริมสร้างทีมงานให้ปัง พัฒนาสายสัมพันธ์ให้เป็น”7พ.ค.61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาโครงการอบรม “เสริมสร้างทีมงานให้ปัง พัฒนาสายสัมพันธ์ให้เป็น”
วันที่ 7 พฤษภาคม  2561  อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิด  โครงการอบรม ในหัวข้อเรื่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา