โลโก้เว็บไซต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ2เม.ย.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ2เม.ย.2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนาราชมงคลพิษณุโลก ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 เมษายน 2561  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา