โลโก้เว็บไซต์ พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา27มีนาคม 2561   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา27มีนาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
วันที่ 27 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กำหนดจัดงานพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ให้ก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา