โลโก้เว็บไซต์ วันจักรี6เม.ย.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันจักรี6เม.ย.2561

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 7 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนางานรัฐพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะภายในงานรัฐพิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา