โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 862 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้ช่วยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มอบกระเช้าของที่ระลึกให้กับ นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างการเยี่ยมชมนิทรรศการนำเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ที่นำไปจัดแสดงภายในงานกิจกรรม “การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ของจังหวัดพิษณุโลก  ในการปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศตามโครงการนิยม ยั่งยืน(Kick Off)  ณ วัดแหลมโพธิ์  ต.บ้านกร่าง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

          โดยทีมงานคณาจารย์  พนักงาน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมแสดงนิทรรศการแนะนำมหาวิทยาลัยฯ  นำเสนอผลงานรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ในการประกวด "วิจิตรตระการบายศรีแก้วเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร"(บายศรีเฉลิมพระเกียรติ 7 ชั้น) ระดับอุดมศึกษา ภายในงานเย็บร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 6   ผลงานชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ สิ่งประดิษฐ์  เครื่องหันกล้วยแผ่นหยักผลงานของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ  และ  เครื่องบรรจุแก๊สชีวภาพผลงานของนักศึกษาหลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร   

 

ภาพ-อ.สุภณณ พลอยอิ่ม

ข่าว – ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา