โลโก้เว็บไซต์ อบรมการค้าออนไลน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อบรมการค้าออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนา“ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป Lnwshop”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป Lnwshop   รุ่นที่ 1...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา