โลโก้เว็บไซต์ บ.น้ำตาล ติดตั้งระบบน้ำหยด8ก.พ.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บ.น้ำตาล ติดตั้งระบบน้ำหยด8ก.พ.61

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนานักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลกร่วมกิจกรรมเรียนรู้กับบริษัทน้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2561  รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ รักษาราชการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย คณาจารย์ หลักสูตรพืชศาสตร์  หลักสูตรเครื่องจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา