โลโก้เว็บไซต์ ปตท.สผ. โครงการ เอส1 มอบทุนการศึกษาเรียนดีให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก 2ก.พ.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ปตท.สผ. โครงการ เอส1 มอบทุนการศึกษาเรียนดีให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก 2ก.พ.2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาปตท.สผ. โครงการ เอส1 มอบทุนการศึกษาเรียนดีให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก จำนวน 100,000 บาท
วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2561  รศ.เริงนภรณ์  โม้พวง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย รองคณบดี  คณะผู้บริหาร   ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา