โลโก้เว็บไซต์ ประชุมV-NET2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชุมV-NET2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาศูนย์สอบV-NETมทร.ล้านนา พิษณุโลก ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินงาน
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานกล่าวต้อนรับในการประชุมคณะกรรมการด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา