โลโก้เว็บไซต์ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ห้องคอนเวนชั่น2  โรงแรมท็อปแลนด์จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงษ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ประธาน การสัมมนาและเสนอข้อคิดเห็น  โค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา