โลโก้เว็บไซต์ การประกวดRMUTL2017 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประกวดRMUTL2017

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาการประกวด RMUTL STAR AWARDS CONTEST 2017 
ค่ำคืนวันที่ 7 ธันวาคม 2560  สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินการจัดการประกวด RMUTL STAR AWARDS CONTEST 2017  โดยมีการประกวดทั้งหมด 5 ประเภท  ได้แก่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา