โลโก้เว็บไซต์ ดอกไม้จันทน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ดอกไม้จันทน์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน(ดอกดารารัตน์)  ให้กับจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 10 ตุลาคม 2560  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  พร้อมด้วย รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  อ.บุญฤทธิ์ สโมสร  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา