โลโก้เว็บไซต์ ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองและพิธีอัญเชิญองค์นพปฎลสุวรรณฉัตร
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.   ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  พร้อมด้วย รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  และ อ.บุญฤทธิ์ สโมสร  รองผู้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา