โลโก้เว็บไซต์ ปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาโครงการปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 20 กันยายน 2560 นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดโครงการปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยความร่วมมือจาก  สภาพล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา