โลโก้เว็บไซต์ ร่วมลงนามกับบริษัทแฮร์เวฟกรุ๊ป (ประเทศไทย) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมลงนามกับบริษัทแฮร์เวฟกรุ๊ป (ประเทศไทย)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1047 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย นายอนันต์ เชียงสอน ประธานกรรมการบริษัทแฮร์เวฟกรุ๊ป (ประเทศไทย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดและสร้างสรรค์มิติใหม่ของการวิจัยนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โดยเริ่มต้นจาก “เครื่องสีข้าวขนาดครัวเรือน” ซึ่งเป็นการส่งเสริมการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands – On) และจะเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.ชวชาต สุคนธปฏิภาค ผอ.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ดร.ศิริน สิมารักษ์ รอง ผอ.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมลงนามเป็นพยานครั้งนี้ 

ข่าว/ภาพ - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา