โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา สนองนโยบายรัฐบาลเปิดบูธขายข้าว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา สนองนโยบายรัฐบาลเปิดบูธขายข้าว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา สนองนโยบายรัฐบาลเปิดบูธขายข้าว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา สนองนโย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา