โลโก้เว็บไซต์ กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนากาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา