โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมแสดงความไว้อาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมแสดงความไว้อาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมแสดงความไว้อาลัย
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา