โลโก้เว็บไซต์ ม.ราชมงคลพิษณุโลก มุ่งส่งเสริมการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเรื่องข้าวเพื่อสุขภาพของชุมชน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ม.ราชมงคลพิษณุโลก มุ่งส่งเสริมการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเรื่องข้าวเพื่อสุขภาพของชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาม.ราชมงคลพิษณุโลก มุ่งส่งเสริมการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเรื่องข้าวเพื่อสุขภาพของชุมชน
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุม 1423 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการฯ ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา