โลโก้เว็บไซต์ 28ก.ค.66ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

28ก.ค.66ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 สิงหาคม 2566 โดย มทร.ล้านนาพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 
วันที่ 28 กรกฎาคม  2566   นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย นายแมน  ฟักทอง   รองคณบดีคณ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา