โลโก้เว็บไซต์ 20ก.ค.66บวงสรวงพระพิรุณ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

20ก.ค.66บวงสรวงพระพิรุณ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 โดย มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา