โลโก้เว็บไซต์ 20ก.ค.66พิธีไหว้ปู่ยาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

20ก.ค.66พิธีไหว้ปู่ยาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 โดย มทร.ล้านนาพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อปู่ยาง
พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อปู่ยาง ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา