โลโก้เว็บไซต์ พิธีบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาพิธีบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ปี 2559
วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา ม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา