โลโก้เว็บไซต์ พิธีบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กันยายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1748 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยพระครูปลัดสุรพล อิทธิเตโช วัดพรมเกสร อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เป็นเจ้าพิธีบายศรีสู่ขวัญ ครั้งนี้ โดยมีคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า 500 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
พิธีบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ มีการดำเนินการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกดีพร้อมกับหลักธรรมะมามอบให้เป็นแนวทางให้นักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยมจิตใจ อันก่อให้เกิดสติ ปัญญา ในการศึกษาเล่าเรียน และเติบโตเป็นบุคคลสำคัญของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ต่อไป

ภาพ-ศิริลักษณ์ เสน่หา , ปภาดา พลอยอิ่ม 
ข่าว – ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา