โลโก้เว็บไซต์ ปิดฉากอย่างสวยงามกับกีฬาสถาบันอุดมศึกษาจ.พิษณุโลก ครั้งที่23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ปิดฉากอย่างสวยงามกับกีฬาสถาบันอุดมศึกษาจ.พิษณุโลก ครั้งที่23

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาปิดฉากอย่างสวยงามกับกีฬาสถาบันอุดมศึกษาจ.พิษณุโลก ครั้งที่23
วันที่ 11 กันยายน 2559 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา