โลโก้เว็บไซต์ ปิดฉากอย่างสวยงามกับกีฬาสถาบันอุดมศึกษาจ.พิษณุโลก ครั้งที่23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ปิดฉากอย่างสวยงามกับกีฬาสถาบันอุดมศึกษาจ.พิษณุโลก ครั้งที่23

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กันยายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 631 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11 กันยายน 2559 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาสถาบันการอุดมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 23 “หิรัญญิการ์เกมส์” โดยมีสถาบันอุดมศึกษาภายในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วม จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก , วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร , มหาวิทยาลัยพิษณุโลก , (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช)มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ซึ่งมีพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล , บาสเกตบอล , วอลเลย์บอล, เซปักตะกร้อ , เทเบิลเทนนิส และ เปตอง และมอบรางวัลถ้วยรวมกีฬาสถาบันการอุดมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 23 “หิรัญญิการ์เกมส์” ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จากนั้น ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้ส่งมอบธงการแข่งขันครั้งต่อไป ให้กับ ผศ.ปัญญา นามสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช)มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เพื่อการเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 24 “อโศกเกมส์” ในปี 2560 
การแข่งขันกีฬาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีโอกาสได้เรียนรู้การประสานสัมพันธ์ เพื่อนำไปสู่พลังแห่งความสามัคคี เป็นการพัฒนางานร่วมกัน โดยการแข่งขันกีฬาของนิสิต – นักศึกษา ระหว่างสถาบันนั้น ถือเป็นการสร้างความรัก เชื่อมความสามัคคี อันจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ ยังเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาด้านวินัย และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ส่งเสริมให้เป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม ต่อไป 


ภาพ-ทีมงานประชาสัมพัมธ์ / สโมสรนักศึกษา
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา