โลโก้เว็บไซต์ 31มี.ค.66วันพระนั่งเกล้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

31มี.ค.66วันพระนั่งเกล้า

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2566 โดย มทร.ล้านนาวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566
วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย นางศุภัคษา  ศรีวิชัยลำพรรณ์  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร แ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา