โลโก้เว็บไซต์ 28มี.ค.66สภากาแฟการศึกษาเมื่องสองแคว5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

28มี.ค.66สภากาแฟการศึกษาเมื่องสองแคว5

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มีนาคม 2566 โดย มทร.ล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เจ้าภาพจัดงานสภากาแฟการศึกษาเมืองสองแคว ครั้งที่ 5/2566
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น.  นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และพนักงาน ร่วมต้อนรับ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา