โลโก้เว็บไซต์ 16มี.ค.66ซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

16มี.ค.66ซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มีนาคม 2566 โดย มทร.ล้านนาฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตในการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา