โลโก้เว็บไซต์ 27ก.พ.66ลงนามความร่วมมือALA | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

27ก.พ.66ลงนามความร่วมมือALA

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดย มทร.ล้านนาลงนามความร่วมมือ ASEAN Logistics Academic Network (ALA) เพื่อการพัฒนาโลจิสติกส์อาเซียน
มทร.ล้านนา  พิษณุโลก  ลงนามความร่วมมือ ASEAN Logistics Academic Network (ALA)  เพื่อการพัฒนาโลจิสติกส์อาเซียน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 น...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา