โลโก้เว็บไซต์ 2 ก.พ. 66  ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 19 (2/2566) ณ มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

2 ก.พ. 66 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 19 (2/2566) ณ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดย มทร.ล้านนาประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 19 (2/2566) ณ มทร.ล้านนา น่าน
     วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.พ. 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการต้อนรับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา