โลโก้เว็บไซต์ 17 พ.ย.65: มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการศึกษา (ปัจฉินนิเทศ) โครงการจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

17 พ.ย.65: มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการศึกษา (ปัจฉินนิเทศ) โครงการจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2565 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา