โลโก้เว็บไซต์ 21 ตค 65 ผสานความร่วมมือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

21 ตค 65 ผสานความร่วมมือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ตุลาคม 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ผสานความร่วมมือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศศึกษา ค้นคว้าข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีขับเคลื่อนแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
    วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยคณะ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา