โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2023-01-27

มทร.ล้านนา น่าน จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ปี 2566 ครั้งที่ 1 (ล่วงหน้า)
ศุกร์ 27 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 27 ม.ค. 2566 เวลา 08.30 - 15.00 น. มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ปี 2566 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ประธานอนุกรรมการหน่วยเลือกตั้งที่ 3 มทร.ล้านนา น่าน และผู้สังเกตการณ์ร่วมเป็นสักขีพยานและสังเกตการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้ มี นายพงษ์พันธุ์ ธรรมลังกา และนางสาวเอื้อง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา มอบผลผลิตข้าวสารจากกิจกรรมนาปันสุข เกี่ยวข้าวเพื่อแผ่นดิน สืบสานศาสตร์ สร้างสัมพันธ์ “บ้าน วัด โรงเรียน (มหาวิทยาลัย)” ให้แก่เด็กยากจนและผู้ด้อยโอกาส
ศุกร์ 27 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 27 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหารเดินทางเข้ากราบนมัสการพระเทพโกศล (สังวาล พรมวณโน) เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง และถวายข้าวสารจำนวน 300 กิโลกรัม เพื่ออุปภัมภ์พระภิกษุ สามเณร และคณะธรรมจาริกของวัดศรีโสดาต่อไป และในวันเดียวกันคณะผู้บริหารยังได้เดินทางไปถวายข้าวสารจำนวน 300 กิโลกรัม ณ ศูนย์เลี้ยงดูเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเมตตาจากพระประชานาถมุนี วิ.ดร.เจ้าอาวาสเป็นผ... >> อ่านต่อ
มทร.ล้านนา น่าน และศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช ให้การต้อนรับคณะกรรมการจัดงานและผู้เข้าร่วมงาน Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2023
ศุกร์ 27 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 26 ม.ค. 2566 เวลา 13.00-16.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ตัวแทนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร พร้อมด้วย ดร.รัชณีภรณ์ อิ่นคำ รักษาการหัวหน้าศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช และคณะผู้บริหาร KAI ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการจัดงานและผู้เข้าร่วมงาน Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2023 ในการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านต่างๆของศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (Pharma-Agroforestry District; PAD) ภายใต้ความร่วมม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศุกร์ 27 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 มกราคม  2566   นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย บุคลากรกองการศึกษา  ร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  และบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งาน “แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2566”  และพิธียุทธหัตถีเพื่อเทิดพระเกียรติ  ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก    >> อ่านต่อ


พิธีทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่
ศุกร์ 27 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่ วันที่ 13  มกราคม  2566   นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566  โดยมีคณาจารย์   พนักงานและนักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม  ณ บริเวณใต้ต้นจามจุรีสาขาพืชศาสตร์  เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลปีใหม่   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา