โลโก้เว็บไซต์ 2022-02-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-02-28เชิญชวนลงทะเบียนเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ENGAGEMENT THAILAND ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม พ.ศ.2565
จันทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มทร.ล้านนา ร่วมส่งผลงานบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ENGAGEMENT THAILAND ครั้งที่ 8  (The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022) ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง ได้ที่ http://engagementthailand.org/?p=6841 ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา