โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนลงทะเบียนเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ENGAGEMENT THAILAND ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เชิญชวนลงทะเบียนเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ENGAGEMENT THAILAND ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม พ.ศ.2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1635 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มทร.ล้านนา ร่วมส่งผลงานบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ENGAGEMENT THAILAND ครั้งที่ 8  (The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022) ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง ได้ที่ http://engagementthailand.org/?p=6841 ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564
 
ประเด็นผลงาน (กรณีศึกษา)
ประเด็นที่ 1 : University Engagement (U2T)
ประเด็นที่ 2 : Community Engagement
ประเด็นที่ 3 : Cultural and Arts Engagement
ประเด็นที่ 4 : Industrial and Agricultural Engagement
ประเด็นที่ 5 : Innovation for Society

 

กำหนดการเปิดรับกรณีศึกษา Engagement (Case Studies)

ช่วงเวลา                                กำหนดการ

  • 1กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565             เปิดรับบทความวิชาการและลงทะเบียน
  • 31 มีนาคม พ.ศ.2565              สิ้นสุดการส่งบทความวิชาการ
  • 15พฤษภาคม พ.ศ.2565          สิ้นสุดการรับบทความฉบับสมบูรณ์(ฉบับแก้ไข)
  • มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ.2565   จัดเตรียมProceedingบทความวิชาการ
  • 9–11สิงหาคม พ.ศ.2565          จัดการประชุมวิชาการ

 

เอกสารแนบ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา