โลโก้เว็บไซต์ 2021-12-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2021-12-29

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ น่าน จัดอบรมปฏิบัติการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยี แก่นักรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
พุธ 29 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 29 ธันวาคม 2564 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน โดยมีทีมวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นงนุชเกตุ้ย ดร.ปกรณ์ จันทร์อินทร์ อาจารย์ปกรณ์ สุนทรเมธ อาจารย์วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย อาจารย์ขนิษฐา หอม... >> อ่านต่อ


รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าพบ รอง ผวจ.ลำปาง นำเสนอนโยบายการบริหารงานที่รองรับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดให้เป็นต้นแบบทางการเกษตรและเกษตรปลอดภัย
พุธ 29 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจายร์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี พื้นที่ลำปาง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น ประธานสภาคณาจารย์ฯ และคณะผู้บริหารเดินทางเข้าพบ นายจําลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหารือเกี่ยวกับแนวทางการนำนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา