โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2018-02-16

การปลูกข้าวแปลงสาธิต ข้าวนาหยอดอินทรีย์
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่แปลงนาสาธิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  ผู้นำชุมชนตำบลบ้านกร่าง  คณาจารย์  และ นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิด โครงการ“การปลูกข้าวแปลงสาธิต ข้าวนาหยอดอินทรีย์” การใช้พื้นที่แปลงนาสาธิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา